RUKHSAH JAMA’ SOLAT

Bismillahirrahmanirrahim.   Perkataan qasar dan jamak sering menjadi sinonim solat semasa  musafir. Dua konsep ini adalah kelonggaran atau rukhsah yang Allah  berikan kepada umat Islam selaras dengan keindahan Islam sebagai ad-din (cara hidup) yang mudah dan tidak membebankan penganutnya. ..Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak  menghendaki kamu menanggung kesukaran..[al-Baqarah:185] Dan dirikanlah sembahyang pada dua bahagian…

Rukhsah Qasar Solat

Bismillahirrahmanirrahim. Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada  waktunya) segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang Wusta (sembahyang  Asar) dan berdirilah kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dengan taat  dan khusyuk.[al-Baqarah:238] Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa  mengqasarkan (memendekkan) sembahyang jika kamu takut diserang oleh  orang-orang kafir..[an-Nisaa’:101]

Solat Jumaat

Bismillahirrahmanirrahim.   Kehidupan kita di korea sebagai seorang muslim terutama manusia  lelaki, semestinya tidak terlepas dari persoalan solat jumaat. Dalam  topic  ini terdapat beberapa persoalan yang perlu dibicangkan terutama  dalam aspek kepentingannya dan persoalan yang sering timbul tentang  solat jumaat ini. “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat  Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah…